رادیو یادگیری، مجموعه‌ای فایل صوتی در حوزه‌ی یادگیری است. که خیلی ساده، خودمانی و به دور از فضای رسمی به مباحث مربوط به یادگیری می‌پردازد. این مجموعه به صورت انفرادی و گاه به صورت گفتگوهای دو نفره و شاید هم چند نفره، تهیه خواهد شد. این فایل‌ها با پرداختن به مسائل این حوزه با هدف تعامل و به اشتراک گذاری دانش و مهارت‌ها انتشار می‌یابند.