شروع روز نوشته‌ها

  خوب فکر کنم سخت ترین قسمت کار همین است که بنشینی و کاری را شروع کنی.راجع به موضوعی خاص بنویسی، بخصوص اگر مورد علاقه‌ات باشد که لذت بخش‌تر و البته سخت‌تر!در روزنوشته‌ها قراری نیست که بگذاریم جز این‌که قراری نمی…
تازه ترین روش های یادگیری را در تاریاد خواهید یافت

تاریاد به چه معناست؟

تارنمای یادگیری این کلمه از سرشاخه‌ی دو کلمه‌ی بالا ساخته شده است. "تار + یاد" تاریاد، تارنما و شبکه‌ی یادگیری است.  راه اندازی این سایت، به خاطر تحقق رؤیای شیرین من است، کمک به یادگیری بهتر کودکان و چشاندن لذت یادگیری به بچّه‌ها…