هنوز اسمی برای دفترتان انتخاب نکرده‌اید؟

این پست را تقدیم می‌کنم به معلمان توانمند و خلّاقی که نمی‌خواهند چشمه‌ی خلاقیت بچّه‌ها را بخشکانند. قبلاً هم اینجا کلی درباره‌ی یک دفتر خوب حرف زدیم. حالا می‌خواهیم برویم سراغ نام‌گذاری دفترها. یک لحظه فکر کنید چقدر اسامی "دفتر مشق"، "دف…

عادتهای کوچک معلمان موفق کدامند؟

پیش نوشت: این عادتهای کوچک هستند که اعمال ما را تشکیل می‌دهند و چه بسا پیشرفت  موفقیت چشمگیر ما نتایج عادتهای کوچکی است که به مانند رشته‌های نخ کنار هم قرار می‌گریند و پلکان طنابی رشد شخصی و کاری را برای من معلم رقم می‌زنند.   در این پست می‌خوا…

سلام به همه‌ی یادگیرندگان مادام العمر

مدارس موفق معلّمانی را نمی‌خواهند که دائماً بیاموزند و همه‌ی یادگیری‌ها، تابعی از آموزش‌های او باشد و افراد بر اساس آموزه‌های او بیاموزند؛ درس بخوانند؛ به سؤالات جواب بدهند؛ فکر کنند و تصمیم گیری کنند. مدارس موفق معلّمانی را می‌خواهند ک…