یادگیری گرفتن یا نگرفتن
یادگیری گرفتن یا نگرفتن
  • یادگیری؛ از نگرفتن تا گرفتن؛ فاصله، این است!
  • به میزان فاصله‌ای که میان یاد نگرفتن تا گرفتن دانش‌آموز ایجاد شده است؛ فاصله‌ی تلاش می‌گوییم. این میزان فاصله‌ای است که من معلم با درایت و هوشمندی، تاثیرگذاری‌ام را بر یادگیری دانش‌آموز بیشتر خواهم کرد که یادگیری عمیق‌تری را به همراه داشته باشد. و تا رسیدن این فاصله، به فاصله‌ی مطمئنه در کنار دانش‌آموز حرکت خواهم کرد.

روز نوشته ها

 

 

خوب فکر کنم سخت ترین قسمت کار همین است که بنشینی و کاری را شروع کنی.

راجع به موضوعی خاص بنویسی، بخصوص اگر مورد علاقه‌ات باشد که لذت بخش‌تر و البته سخت‌تر!

در روزنوشته‌ها قراری نیست که بگذاریم جز این‌که قراری نمی‌گذاریم که چه بنویسیم و چه ننویسیم!

دغدغه‌‌های من به عنوان نویسنده‌ی سایت این‌جا منتشر می‌شود. مخاطبان خاصی هم مد نظر نیستند؛ قبل از همه خودم مخاطب خودم هستم و بعد تمام کسانی که به این خانه سر می‌زنند.

این‌جا مکانی است که فارغ از فعالیت‌های رسمی می‌نویسم. روز نوشته‌ها دست من نیستند و معلوم نیست که از کجا سر بر خواهند آورد. این را به این خاطر گفتم. فردا و پس فردا اگر عکس و شعر گذاشتم گلایه‌ای نداشته باشید خوب گاهی تمام یک فصل کامل را می‌توان در یک عکس یا شعر جا گذاشت!

من هم اینجا بخشی از خودم را جا می‌گذارم و می‌روم.

امیدوارم نویسنده‌ی خوبی باشم!

تازه ترین روش های یادگیری را در تاریاد خواهید یافت


taryad
تارنمای یادگیری
این کلمه از سرشاخه‌ی دو کلمه‌ی بالا ساخته شده است. “تار + یاد
تاریاد، تارنما و شبکه‌ی یادگیری است.

 

راه اندازی این سایت، به خاطر تحقق رؤیای شیرین من است، کمک به یادگیری بهتر کودکان و چشاندن لذت یادگیری به بچّه‌ها. در تاریاد قرار نیست با چیزهای عجیب و غریبی روبرو شویم. هر چه هست تلاشی است در راستای پوشاندن جامه‌ی عمل به رؤیایی که حتم دارم رؤیای تو هم هست.
می‌دانم که تو هم به دنیای شیرینی می‌اندیشی که همه یاد می‌گیرند.

همه می‌دانیم که هم چنان که برای زندگی فرصت داریم؛ برای یادگیری نیز فرصت داریم.

باشد که یادگیرنده بمانیم.

و

به احترام کودکی که می‌خواهد یاد بگیرد؛ همه‌ی شرایط یادگیری را فراهم کنیم.

خوشحالم که در کنارم هستی تا تعبیر شیرین این رؤیا…

کمال بهرنگ