رنگ آمیزی_خانه

خانه‌ای دلخواهت را انتخاب کن و رنگش بزن.

یکی از فعالیت‌های مورد علاقه و درخواستی کودکان رنگ‌آمیزی است. در این پست 5 تصویر از انواع خانه به صورت سیاه و سفید تقدیم می‌گردد.تصاویر عمداً بدون کادر انتخاب شده‌اند. تا کودکان به دلخواه چیزی به آن بیفزایند.ـ چند نکته راجع به این‌گونه رنگ‌‌آ…
رنگ آمیزی اعداد 1 تا 20

آماده سازی کودکان برای مدرسه با رنگ آمیزی اعداد

 ـ توضیحات: یادبرگ رنگ آمیزی اعداد 1 تا 20 با هدف آشنایی بیشتر و بسط یادگیری اعداد برای کودکان پایه‌ی اول ابتدایی طراحی شده است. کودکان ضمن پر رنگ نمودن خطوط کناری اعداد آنها را به دلخواه رنگ آمیزی می‌نمایند. همچنین هنگام رنگ آمیزی با توجه …