رادیو یادگیری، مجموعه‌ای فایل صوتی در حوزه‌ی یادگیری است. که خیلی ساده، خودمانی و به دور از فضای رسمی به مباحث مربوط به یادگیری می‌پردازد. این مجموعه به صورت انفرادی و گاه به صورت گفتگوهای دو نفره و شاید هم چند نفره، تهیه خواهد شد. این فایل‌ها با پرداختن به مسائل این حوزه با هدف تعامل و به اشتراک گذاری دانش و مهارت‌ها انتشار می‌یابند.

رادیو یادگیری: گفت‌وگو درباره‌ی ابزارهای تشخیصی بینه و وکسلر 4 - بخش دوم -دکتر کامکاری

/
فایل پنجم رادیو یادگیری منتشر شد. ـ موضوع: گفت و گو درباره‌ی ا…

رادیو یادگیری: املای آموزشی

/
فایل چهارم رادیو یادگیری منتشر شد. عنوان: املای آموزشی در این فایل صوتی…

ابزارهای تشخیصی بینه و وکسلر4 -دکتر کامبیز کامکاری

/
فایل سوم رادیو یادگیری: گفت و گو درباره‌ی ابزارهای تشخیصی…
رادیو یادگیری

هنر یادگیری

/
فایل دوم رادیو یادگیری منتشر شد. عنوان: هنر یادگیری تهیه کننده: متم…